Trabzon’un 50 yıllık içme suyunu karşılamak üzere Galyan Vadisinde gerçekleştirilen en büyük yatırımlardan biri olan Atasu Barajı’nda tehlike çanları çalıyor. Baraj çevresindeki yolların standartlara uygun halde yapılmadığını belirten vatandaşlar aşırı siltasyon (Erozyonla taşınan kil, mil gibi ince boyutlu materyalle barajların dolması olayı) nedeniyle suyun kirlendiğini ileri sürdüler. Soruna ilişkin Karayolları’na müracaat eden Abdullah İskenderoğlu, “Aşırı siltasyon su kirliği yönünden büyük bir risk oluşturuyor. Baraj çevresindeki yollar bir an önce kanun ve yönetmeliklerin emrettiği şekilde standart hale getirilmelidir.” dedi.

Maçka Galyan Vadisi’nde bulunan ve 2012 yılında hizmete sokulan Atasu Barajı’nın bulunduğu havzadaki yolların standartlara uygun yapılmadığı bu nedenle de suyun kirlenme riski taşıdığı kaydedildi.

Bölgedeki 4 mahallenin muhtarının da imza koyduğu dilekçeyle Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’ne müracaat eden Abdullah İskenderoğlu, bara çevresindeki yolların standart hale getirilmesini istedi.

İskenderoğlu, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Nüfusu 300 bini aşan Trabzon kentinin 50 yıllık içme suyunu karşılayan ve en büyük yatırımlarından biri olan Atasu Barajı (Galyan-Maçka) 2012 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. Galyan vadisinde yer alan Atasu Barajı Temelli ve Yeniköy'den itibaren Gümüşhane sınırlarına kadar büyük bir beslenme alanına sahiptir. Baraj alanına Trabzon-Maçka İran transit yolu üzerinde yer alan Esiroğlu'ndan ayrılmaktadır. Barajın çevre ve altyapı düzenlemelerine ilişkin yapılan çalışmalar iki kapsamda ele alınmıştır (Ekte verilmiştir). Birincisi Esiroğlu ile Tasalan Mahallesi köprüsü arasında 8 km Tik yolun tünele kadar sanat ve altyapısı standartlara uygun yapılmış ancak, tünel ile Tasalan Mahallesi köprüsü arasında ise standartlara uygun yapılmamıştır. İkincisi ise Tasalan Mahallesi ile Gümüşki arasında 25 km uzunluğunda stabilize yol olup, 6 tane mahalleye ve bunların şehir ve yaylalarına ulaşımı halen bu stabilize yolla yapılmaktadır. Yolların zamanında yapılmaması nedeniyle barajdaki siltasyon aşırı bir şekilde devam etmekte Trabzon halkının tamamına içme suyu sağlayan barajın su kirliği yönünden risk altında olmaya devam etmektedir. Karayolları ağına alınması ile birlikte Trabzon halkına ve iç-dış turizme faydalar sağlayacağı beklenmektedir. Tamamen sayısal ortamda hazırlanan Atasu İçmesuyu ve HES Barajı çevresi altyapı düzenlemelerini içeren "Esiroğlu-Taşalan Mahallesi Köprüsü-Gümüşki" güzergahı acilen Karayolları ağma alınması hususunu bilgilerinize arz ederim.”

Dilekçeye Atasu Mahallesi Muhtarı Yusuf Yılmaz, 100. Yıl Mahallesi Muhtarı İsmail Yılmaz, Çayırlar Mahallesi Muhtarı Erol Akyüz ve Oğulağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Çalıkoğlu da imza koydu.