mackahaber @ gmail.com

SARI KUĞU
El ayak çekilmesi gibi gitmek 
Ortalık yerden
Sokak baktısı kapılardan,pencerelerden 
Uykulu kalabalıklardan
Geceli adamlardan, kadınlardan
Erkencil kaldırım bakışlardan
Gitmek
Alnımdaki çizgiden 
Ellerim arası başımdan
...............................Muhip Süeltürk.